donderdag 30 mei 2013

Gedroogde pruimen tegen osteoporose

Opvallend veel studies zijn gepubliceerd over de effecten van gedroogde pruimen op het beenderstelsel. Bij post-menopauze klachten is aangetoond dat 100 gram gedroogde pruimen per dag de botdichtheid verhoogt en dat dit tegelijk een aantal merkers voor verlies van botmassa verlaagt. Deze effecten zagen de onderzoekers niet bij vrouwen die gedroogde appels aten. De resultaten zijn een bevestiging van tal van dierstudies: bijvoorbeeld kon een rattendieet met 5 % gedroogde pruimen de effecten van ovariëctomie op de botten volledig tenietdoen.
Gedroogde pruimen bezitten onder de fruitsoorten een van de hoogste anti-oxidantwaarden, gemeten aan de hand van de ORAC-methode. Belangrijke polyfenolen in pruimen zijn neochlorogeen- en chlorogeenzuur. Gedroogde pruimen zijn een uitstekende bron van boor, en zijn rijk aan kalium en vitamine K. Dat vitamine K (ook de plantaardige vorm, vitamine K1) nodig is voor de inbouw van calcium in de botten, is ondertussen genoegzaam gekend, maar ook de rol van kalium mogen we niet onderschatten.

Referenties:
Rendina E, Hembree KD et al. Dried plum's unique capacity to reverse bone loss and alter bone metabolism in postmenopausal osteoporosis model. PLoS One. 2013;8(3):e60569. doi: 10.1371/journal.pone.0060569 Hooshmand S, Chai SC et al. Comparative effects of dried plum and dried apple on bone in postmenopausal women. Br J Nutr. 2011 Sep;106(6):923-30

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen