donderdag 30 mei 2013

Groene thee en vermageren

Van groene thee wordt dikwijls verondersteld dat het de verbranding van vetten bevordert, en op die manier gewichtstoename tegengaat. Een aantal experimenten wijzen inderdaad in die richting, maar Zuid-Koreaanse onderzoekers denken dat hier een belangrijker werkingsmechanisme achter schuilt.
Catechinen uit groene thee verhinderen namelijk de opname van glucose in de darmen. Een experiment op muizen toonde dat het toevoegen van polyethyleenglycol (PEG) aan groenethee-extract gunstige effecten gaf op insulineresistentie en glucosetolerantie, terwijl gewone groenethee-extract geen invloed had. PEG zou de absorptie van groene thee in de darmen vertragen, wat doet vermoeden dat we het werkingsmechanisme van groene thee in de darmen moeten zoeken.

De gunstige effecten waren bovendien vergelijkbaar met medicatie voor niet-insulineafhankelijke diabetes. De hoeveelheid groene thee-extract in dit experiment had dezelfde orde van grote als wat iemand inneemt door dagelijks groene thee te drinken.

Referenties:
Park J-H et al. Green tea extract with polyethylene glycol-3350 reduces body weight and improves glucose tolerance in db/db and high-fat diet mice. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. 2013 DOI: 10.1007/s00210-013-0869-9

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen