zaterdag 25 mei 2013

Yucca en gistcelwanden bij legkuikens.


Aan de vakgroepen Diervoeding en Histologie op de Veterinaire Faculteit van de Selcuk Universiteit in Konya (Turkije) is onderzoek gedaan naar de effecten van toevoeging van gistcelwand- en/of Yucca schidigera extracten aan het voer op de groei, immuunrespons en de samenstelling van het darmweefsel van opfoklegkuikens. Hiertoe kregen 840 Hy-Line ééndagskuikens, verdeeld over vier groepen, gedurende 60 dagen geen toevoeging aan het voer (controle), of 1000 mg/kg gistcelwand (=YCW) of 1000 mg/kg Yucca-extract (=YE) of 500 mg/kg YCW met 500 mg/kg YE (YCW&YE). Gedurende de proefperiode werden alle kuikens eenmalig gevaccineerd tegen infectieuze bronchitis, vier keer tegen Gumboro Ziekte en driemaal tegen Newcastle Disease ofwel pseudovogelpest. Details over de gebruikte vaccins en de toedieningswijzen ontbraken.

Tussen de 45 en 60 dagen was de dagelijkse gewichtstoename hoger bij de YE- en YCW&YE- groepen dan bij de controlegroep. Gedurende de 60 dagen verschilde de voeropname niet tussen de vier groepen, terwijl de voerefficiëntie wel beter was bij de YE- en YCW&YE-groepen dan bij de controles. De gewichtstoename en het eindgewicht van de YE- en YCW&YE-groepen was hoger dan van de controles. Echter, omdat de proeven met relatief traag groeiende leghenkuikens gedaan zijn en niet –zoals de meeste proeven op dit gebied–  met veel sneller groeiende vleeskuikens, ging het om heel kleine verschillen.

Antistoftiters tegen infectieuze bronchitis en Gumboro Ziekte verschilden niet tussen de vier groepen; de titers tegen Newcastle Disease waren op dag 45 hoger bij de YCW&YE-groep dan bij de controle- en bij de YE- en YCW-groepen. Weefselonderzoek toonde aan dat de darmvlokken in jejunum en ileum hoger waren bij de YE- en YCW&YE-groepen dan bij de controle en de YCW-groep.

De conclusie van de auteurs is dat toevoeging van YCW- en YE-extract aan opfokvoer voor legkuikens een positief effect heeft op de groei en op de ontwikkeling van het darmweefsel gedurende de eerste 60 levensdagen. Merkwaardig is dat alleen YCW (zonder Yucca-extract erbij) minder lijkt op te leveren, hoewel hiervoor wel positieve uitkomsten zijn gevonden in andere studies waarin echter veelal vleeskuikens werden gebruikt. Dit aspect wordt echter door de auteurs niet benoemd in hun publicatie.

Bron: E. Gurbuz E, Balevi T, Kurtoglu V, Oznurlu Y. Effects of adding yeast cell walls and Yucca schidigera extract to diets of layer chicks. Br Poultry Sci 2011;52(5):625-31.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen