vrijdag 2 september 2016

Urolithine in granaatappel.

Is granaatappel echt een ′superfood′ dat het verouderingsproces tegengaat? Zwitserse onderzoekers hebben een molecuul in de granaatappel nader bestudeerd die omgezet door darmbacteriën onze spiercellen in staat stelt zich te beschermen tegen aftakeling: urolithine A. In studies met dieren (wormen, muizen en ratten) bleken de resultaten spectaculair. Humane klinische studies zijn momenteel aan de gang, maar deze eerste bevindingen zijn al gepubliceerd in Nature Medicine.

Naarmate we ouder worden hebben onze cellen steeds meer moeite om hun mitochondriën (energiefabriekjes) te recyclen. Deze disfunctionele mitochondriën zijn niet meer in staat hun vitale functie te vervullen en accumuleren in de cel. Dit zorgt voor een verminderde werking en verzwakking van veel weefsels waaronder spieren. Een ophoping van disfunctionele mitochondriën wordt ook verdacht een rol te spelen bij andere ziekten van veroudering, zoals de ziekte van Parkinson.

Beschadigde mitochondriën moeten verwijderd worden, omdat ze anders leiden tot verhoogde productie van schadelijke stoffen die de cel kunnen doden. Autofagie van mitochondriën wordt ook mitofagie genoemd. De wetenschappers identificeerden de volledig natuurlijke stof urolithine A, die zowel in vitro als in vivo zelfstandig mitofagie initieert. Dit voorkomt accumulatie van disfunctionele mitochondriën en remt het verouderingsproces.

Urolithines zijn metabolieten van polyfenolen, onder andere uit granaatappel. Voorlopers van urolithine A worden ook in mindere mate in noten en bessen gevonden. Voorwaardelijk voor de beschikbaarheid van urolithine A voor het lichaam is de omzetting van bepaalde polyfenolen ('ellagitannines') door darmbacteriën.

Onderzoekers van Lausanne en het farmaceutisch bedrijf Amazentis, beide in Zwitserland, voerden experimenten uit met urolithines, dit zijn afbraakproducten van ellagitannines, moleculen die voorkomen in granaatappels, noten en bessen (1). Deze ellagitannines worden na consumptie door darmbacteriën omgezet in urolithines. Eerder onderzoek suggereerde dat één van deze urolithines, namelijk urolithine A, mogelijk geneeskrachtige eigenschappen bezit. Deze Zwitserse studie wilde dit verder onderzoeken.

De onderzoekers voedden rondwormen van geboorte tot dood met ofwel urolithine A ofwel ellagitannines ofwel controlevoeding. De wormen die gevoed waren met urolithine A overleefden 45% langer in vergelijking met de ellagitannines of het controlevoer. Daarna voerden de onderzoekers een reeks experimenten bij muizen en ratten. De proefmuizen kregen dagelijks gedurende 8 maanden urolithine A ofwel controlevoer, wat resulteerde in een toename van 9% van hun grijpkracht. De behandelde muisjes waren ook meer in beweging dan de controlemuizen. In een ander muizenexperiment liepen de met urolithine A behandelde muisjes 42% langer in een rad. Ook ratten die urolithine in het voer kregen, konden het radlopen beduidend langer volhouden.

De onderzoekers stelden vast dat urolithine A de spierkwaliteit van de proefdieren verbeterde door de productie van de mitochondriën, dit zijn de ‘batterijen’ van de cel, op te drijven. Mitochondriën leveren energie voor de spiercellen. Op dit moment start een studie met urolithine A bij mensen. De resultaten worden in 2017 verwacht.

Bron
(1) Ryu D, Mouchiroud L, Andreux PA, et al. Urolithin A induces mitophagy and prolongs lifespan in C. elegans and increases muscle function in rodents. Nature Medicine. Published online July 11 2016

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?
Het gaat hier om een reeks experimenten bij wormen en knaagdieren, dat zegt nog niets over effecten bij de mens. Urolithine A blijkt de spierkwaliteit iets te verbeteren, wat door de media vrij vertaald wordt als ‘veroudering tegengaan’. Wie zijn spierkwaliteit wil verbeteren, kan dat vandaag ook al met voldoende lichaamsbeweging: de spieren blijven dan langer in vorm.

Het bedrijf betrokken in deze studie is een farmaceutisch bedrijf dat zelf urolithine A produceert. Een molecule die nog niet als medicijn verkocht wordt, maar waarvan nu onderzocht wordt of ze eventueel effecten heeft die voor mensen interessant zijn. Deze reeks dierexperimenten kaderen daarin.
Urolithine A is een afbraakproduct van substanties die aanwezig zijn in granaatappels, maar ook in bessen en noten. Voor de afbraak zorgen darmbacteriën, maar die zijn niet bij iedereen in dezelfde mate aanwezig. Over de functie van urolithine A is tot op heden niets bekend.

Conclusie
In granaatappels zitten stoffen die na afbraak door darmbacteriën de spierkwaliteit van muizen en ratten lichtjes verbeteren. Meer is niet onderzocht. Of deze stoffen ook effect hebben bij mensen, is niet bekend. Of ze veroudering zouden kunnen tegengaan, is helemaal niet bekend.

Referenties
http://www.nhs.uk/news/2016/07July/Pages/Pomegranate-compound-could-combat-complications-of-aging.aspx


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen