dinsdag 1 augustus 2017

Bewegen tegen kanker

Elke sessie redelijke intensieve lichaamsbeweging werkt als een klein chemokuurtje. Fysieke inspanning verandert het lichaam voor kankercellen in een onvriendelijke omgeving. Een dierstudie, die Deense onderzoekers in 2016 publiceerden in Cell Metabolism, vertelt hoe.

Lichaamsbeweging zorgde vooral voor een toename van het aantal Natural Killer-cellen [NK cells]. Natural Killer-cellen zijn de stoottroepen van het immuunsysteem. Als er foute cellen of ziektekiemen in het lichaam circuleren, vallen zij als eerste aan.
"The potential of tumor-infiltrating NK cells is still being unraveled", schrijven de Denen. "NK cells are part of the early innate immune response and can activate other immune cells through secretion of interferon-gamma. Thus, a key action of NK cells is to deliver the initial 'spark' that activates other cell types of the immune system."
Vooral interleukine-6 zou wel eens belangrijk kunnen zijn, vermoeden de Denen. Interleukine-6 komt vrij als spieren intensief zijn aangesproken, en Natural Killer-cellen hebben receptoren voor interleukine-6. En verhip - toen de onderzoekers hun proeven herhaalden, en de actieve muizen inspoten met een antilichaam dat interleukine-6 uitschakelt [Anti-IL6] verdween de kankerremmende werking van beweging.

Maar dat was nog niet het hele verhaal. Toediening van synthetische interleukine-6 had geen kankerremmende werking, ontdekten de Denen in een andere serie proeven. Er was nog iets anders nodig om de Natural Killer-cellen te activeren.
En dat waren de natuurlijke pephormonen adrenaline en het verwante nor-adrenaline, ontdekten de onderzoekers. Blokkeerden ze die hormonen door toediening van de bètablokker propranolol, dan bleef er van de kankerremmende remming van beweging niets over.

Conclusie
Beweging beschermt tegen kanker. Dat geldt zeker voor intensievere bewegingsvormen, waarbij de spieren veel ontstekingsfactoren aanmaken en de bijnieren veel adrenaline afgeven. Hoewel beweging in deze dierstudie niet in staat is om kanker te stoppen, suggereert het Deense onderzoek wel dat beweging het effect van reguliere oncologische behandelingen kan versterken.

Cell Metab. 2016 Mar 8;23(3):554-62.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen